Termeni și Condiții

Prin utilizarea şi vizitarea site-ului chestiiutile.net, autorii şi utilizatorii sunt de acord cu termenele şi condiţiile aplicabile. Dacă nu sunteţi de acord cu acestea, vă rugăm să nu utilizaţi şi să nu vizitaţi site-ul.

Administratorii acestui site au dreptul de a modifica în orice moment termenele şi condiţiile aplicabile, fără a fi necesară notificarea prealabilă a autorilor şi / sau utilizatorilor. După publicarea pe acest site a termenelor şi condiţiilor modificate, acestea devin automat aplicabile. Prin urmare, vă sugerăm să revedeţi periodic prezenta secţiune.

Utilizatorii sunt unicii responsabili pentru conţinutul ridicat (filme, fotografii, texte etc.), pentru comentariile postate pe site-ul chestiiutile.net şi pentru consecinţele postărilor lor, inclusiv pentru respectarea cerințelor privind protectia datelor cu caracter personal. Administratorii acestui site nu au nici un fel de responsabilitate pentru conţinutul şi comentariile postate de către utilizatori.

Postarea comentariilor implică garanţia din partea comentatorilor că sunt titularii tuturor drepturilor de autor asupra conţinutului, precum şi / sau că au obţinut consimţământul necesar postării acestora pe prezentul site de la titularii drepturilor. În plus, prin ridicarea conţinutului şi postarea comentariilor pe acest site fiecare dintre utilizatorii site-ului înțelege şi acceptă că este singurul responsabil şi va despăgubi site-ul, pe administratorii acestuia sau pe terţii pentru orice prejudiciu ce decurge din acţiunile sale.

Administratorii site-ului vor înlătura orice conţinut sau comentariu cu privire la care au fost notificaţi că încalcă drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor. Administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a înlătura orice conţinut sau comentariu fără o notificare prealabilă a autorului.

Autorii şi utilizatorii acordă site-ului şi administratorilor acestuia dreptul de a publica şi utiliza în orice mod conţinutul ridicat şi comentariile postate, inclusiv, dar fără a se limita la scopuri de promovare. De asemenea, autorii şi utilizatorii înţeleg şi acceptă faptul că administratorii site-ului au dreptul de a păstra pe servere proprii o copie a clipurilor chiar după ce acestea au fost îndepărtate sau şterse de către autori.